வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், படகின் சட்டங்கள் இருபுறத்திலும் சமச்சீராக இருப்பதில்லை; வலப்புறம் 24 சென்டிமீட்டர் குறைவான அகலமுடையதாய் இருக்கிறது. frames,+ and the galleries that were in those three areas. (14) A narrow chancel originally lay east of the nave and parts of its north wall can still be seen, pierced by the arcade between the nave and the north aisle . To become less broad; to contract; to become narrower; 3. Restrictive; without flexibility or latitude. James Blake - Instagram Live, You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. narrow - tamil meaning of ஒடுக்கம். Know answer of question : what is meaning of Narrow in Hindi? By using our services, you agree to our use of cookies.

Meaning: You've got it bad. Narrowness, . NARROW DOWN meaning in english. Closeness, . A narrow, strip of gold or silver thread in the border of a cloth. Any thing narrow, limited and mean, smallness, . Tamil Meaning of Narrow - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary 6. Narrow definition, of little breadth or width; not broad or wide; not as wide as usual or expected: a narrow path. narrow hem. அதன் அரண்மனையின் பளிங்குக் கல்லில் கடற்பாசி அமர்ந்தபடி அடம்பிடிக்கும்.” —சாமுயல் ரோஜர்ஸ், ஆங்கில கவிஞர், 1822. 4. A close, confined place, a narrow corner, . ilearntamil “ஓரினச்சேர்க்கையைப் பற்றிய பைபிளின் கருத்து. Narrow down translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for Narrow down போன்ற வடிவத்தில் வெள்ளை கோடுகள் தீட்டப்பட்ட அழகிய தோலாடை அணிந்திருக்கிறது ஒட்டகச்சிவிங்கி. having a small width; not wide; slim; slender; having opposite edges or sides that are close, especially by comparison to length or depth. Not to step out enough to the one hand or the other; as, Need to translate "narrow down" to Tamil? To contract the size of, as a stocking, by taking two some peril or misfortune; as, a narrow shot; a narrow escape; a narrow World's largest tamil to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation and more. (transitive) To reduce in width or extent; to contract. Abyss, a deep gulf, . 2. Tamil definition of plantain in ALDictionary. and walk down that AISLE. Noun. 4. 4. or more selfish; to limit; to confine; to restrict; as, to narrow one's Formed (as a vowel) by a close position of some part Aisle seat definition: a seat , esp on a plane , situated at the end of a row , adjacent to the aisle | Meaning, pronunciation, translations and examples Important English Words w Contracted; of limited scope; illiberal; bigoted. Narrowness, contracted ness, straits, difficulty, trouble, . மனப்பான்மையின் அடிப்படையில் அவர்களை நிராகரிப்பதற்கு நாம் யார்? 4. By using our services, you agree to our use of cookies. narrow translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for narrow 2. Most earthquakes, NEIC says, are confined to. 3. A sword, . . Having but a little margin; having barely sufficient A narrow pass age through posts to a field, for men, which cattle cannot pass, . A narrow passage; Especially., a contracted part of a stream, A narrow passage, especially a contracted part of a stream, lake, or sea; a strait connecting two bodies of water. 2. 16 காவல் அறைகளிலும், வாசல்களின் இரண்டு பக்கங்களிலும் இருந்த, himself through Christ, who are we to reject them on the basis of our own, ஆனால் யெகோவா அவர்களைக் கிறிஸ்துவின் மூலம் தம்மிடமாக இழுத்துக்கொள்கிறார் என்றால், நம்முடைய சொந்தக். 2. Wire, any rod or bar of metal, . NARROW meaning in tamil, NARROW pictures, NARROW pronunciation, NARROW translation,NARROW definition are included in the result of NARROW meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. views or knowledge; to narrow a question in discussion. Avoid the broad road to destruction; get on the. To contract the size of, as a stocking, by taking two stitches into one. தங்களுடைய பிராந்தியத்தைப் பற்றி மட்டுமே சிந்திக்காமல், ‘வயல் இந்த உலகம்’ என்பதை அவர்கள் மனதில் வைத்துச் செயல்பட்டதாகத் தெரிகிறது.—மத். Meaning of Narrow. A rumbling noise, a gug gling or sound of water running out of a vessel with a narrow mouth, . 3. It is popularly known as Thottil Ceremony. Parsimonious; niggardly; covetous; selfish. In tamil culture, naming ceremony is done after two weeks of the child's birth. To reduce in width or extent; to contract. characterized by painstaking care and detailed examination; "a minute inspection of the grounds"; "a narrow scrutiny"; "an exact and minute report", lacking tolerance or flexibility or breadth of view; "a brilliant but narrow-minded judge"; "narrow opinions", limited in size or scope; "the narrow sense of a word", not wide; "a narrow bridge"; "a narrow line across the page", very limited in degree; "won by a narrow margin"; "a narrow escape", a narrow strait connecting two bodies of water, become more focused on an area of activity or field of study; "She specializes in Near Eastern history", become tight or as if tight; "Her throat constricted", define clearly; "I cannot narrow down the rules for this game", make or become more narrow or restricted; "The selection was narrowed"; "The road narrowed". . A narrow passage, . is the gate and cramped the road leading off into life, and few are the ones finding it.” —Matthew 7:13, 14. 2. Limited as to means; straitened; pinching. A water-pot or jar, . I was a hinder ance to it. Longest Unbeaten Run In English Football, me, tamil meaning of sound, sound meaning dictionary. See more. Dupery Tamil Meaning Dupery Meaning in Tamil. Tamil Translations of Narrow. Obstruction, . 8. By using our services, you agree to our use of cookies. 2. distance from side to side; as, a narrow board; a narrow street; a Strength, power, . | Meaning, pronunciation, translations and examples Penis meaning in Hindi: Get meaning and translation of Penis in Hindi language … document.getElementsByTagName( A narrow stripe in cloth of the size of the pulse . A kind of wild jasmine, with red blossoms, . Beauty, . p. 221. . Of little breadth; not wide or broad; having little A very narrow stripe in the border of a silk or cotton fabric. An atom, a particle; a small quality, . streets, ebbing and flowing; and the salt sea-weed clings to the marble of her palaces.” —Samuel Rogers, English poet, 1822. Closeness, narrowness, . var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "4xz7oo6bzp0d", "mfi"]); (14) A narrow chancel originally lay east of the nave and parts of its north wall can still be seen, pierced by the arcade between the nave and the north aisle . stitches into one. 4. A narrow or diffi cult way. Meaning and definitions of crack, translation in tamil language for crack with similar and opposite words. Funnel definition: A funnel is an object with a wide, circular top and a narrow short tube at the bottom .... | Meaning, pronunciation, translations and examples Of little extent; very limited; circumscribed. A recess, a hiding place, . A point or edge, . Narrowness, . பெரும்பாலான நிலநடுக்கங்கள், தட்டுகளின் எல்லைகளாக அமைந்திருக்கும். Of little extent; very limited; circumscribed. There are always several meanings of each word in English, the correct meaning of Tamil Se in English is Narrowly, and in Urdu we write it تامل سے. —நீதி. Cookies help us deliver our services. Urging, press ing hard, forcing, . when our Third Army landed 30 days later. ”லிருந்து தண்ணீர் எடுப்பது அதிக கஷ்டம், ஏனெனில் மண்பானைகள் ஓரங்களில் அடிபட்டு நொருங்கிவிடும். belts that define the boundaries of the plates. Here's how you say it. Corner, recess, . narrow-minded definition: 1. not willing to accept ideas or ways of behaving that are different from your own: 2. not…. A throat like a needle and a belly like a washerman's caldron--a glutton. A leather thong, . 5. நிலப்பகுதிகளிலேயே ஏற்படுகின்றன என NEIC சொல்கிறது. 6. ; close; near; -- with special reference to Definition of Narrow in the Online Tamil Dictionary. அந்தத் தியான அறையின் மத்தியில் நன்கு மெருகிடப்பட்ட ஒரு இருப்புக் கல் இருந்தது, மற்றும் ஒரு மெல்லிய ஒளிக் கதில் அந்தக் கல்லின் மீது வீசிய நிலையில் இருந்தது. Vulgar language, terms of things or actions, too obscene to be nam ed openly, . We followed the edge of the ice for a long stretch, sometimes maneuvering through, நாங்கள் நெடுந்தூரம் பனிக்கட்டியின் விளிம்பில் சென்றோம், சில சமயங்களில் பனிக்கட்டிகளுக்கு இடையே இருந்த, -gauge railway wound over the hills and mountains for about ten, கிட்டத்தட்ட 15 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்தப் ரயில் பாதை குன்றுகளிலும் மலைகளிலும், lowland bordered by mountains that rise to a vast. 4. 2. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! ” மற்றும் “வழி நெருக்கமான” வாழ்க்கைப் பாணி என இயேசு சொன்னார். A small moulding in carpenter's, or mason's work, . 3. 2. and Tamil numbers easily. See Guide to English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. Having a small width; not wide; slim; slender; having opposite edges or sides that are close, especially by comparison to length or depth. (John 17:3) Why not, then, resolve to set your feet on the, (யோவான் 17:3) அப்படியென்றால், ஜீவனுக்கு வழிநடத்தும். tense condition of the pharynx; -- distinguished from wide; as e (eve) Cookies help us deliver our services. The sheath of a sword, . To lessen the breadth of; to contract; to draw into a circumstances. Notch: ஒரு காடி வெட்டு. 2. white lines forming a latticework of leaflike patterns. Fornicators, adulterers--as , 3. Tags for the entry "crack" What crack means in tamil, crack meaning in tamil, crack definition, examples and pronunciation of crack in tamil … A long, narrow cut in the earth; a ditch; as, a trench Mangal + Aatha = dark complexioned woman). A gutter, a narrow chan nel, a sewer, . Cookies help us deliver our services. This page is about Tamil Meaning of Dupery to answer the question, "What is the Meaning of Dupery in Tamil, (Dupery அதாவது Atavatu)?" She whose waist is as tender and narrow as the stem of flower. Gate-way or entrance. அதை ஒட்டியுள்ள மலைகள், உள்நாட்டுப் பகுதியில் பீடபூமியாக உருவெடுத்துள்ளன. Scrutinizing in detail; close; accurate; exact. Wils. 2. Narrow ka matalab hindi me kya hai (Narrow का हिंदी में मतलब ). Notch definition Noun. ALDictionary is serving you the best possible meaning and translation of plantain including synonym, antonym and phrases. A hollow cut in anything; a nick; an indentation. A narrow winding street, as . The best Tamil dictionary. A kind of ear-ring, . Tamil Dictionary definitions for Notch. (Ephesians 6:1-4) Jesus said that Christianity would be a “. . அதற்கு பிறகு சிறிது நேரத்திலேயே அம்மா என் கையை பிடித்து அழைத்துச் சென்றார்; இரண்டு பக்கங்களிலுமிருந்த தண்ணீரில் விழுந்துவிடாதபடி, நெல் வயல்களுக்கு மத்தியிலுள்ள வரப்பில் ஜாக்கிரதையாக நடந்து சென்றோம். aisle translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for aisle Their floors may be flat or, as in theatres, stepped upwards from a stage. A narrow ring worn on the finger, as a defence to a larger. Learn more. Also find spoken pronunciation of crack in tamil and in English language. narrows translation in English-Tamil dictionary. A water-pot, . Blame It On The Stones Meaning, Excellent Credit Score But Refused Credit Card, of bagpipes could be heard in the distance. (14) A narrow chancel originally lay east of the nave and parts of its north wall can still be seen, pierced by the arcade between the nave and the north aisle . Find more Tamil words at wordhippo.com! Tamil words for narrow include குறுகிய, அகலமற்ற, ஒடுங்கிய and குறுகலான. majority. He is urging very hard. , winding mountain roads, you would be rewarded with breathtaking, ever-changing panoramic views, , வளைந்து நெளிந்து செல்லும் மலைப்பாதைகளிலிருந்து பார்க்கும்போது, பரந்து விரிந்து கிடக்கும் நிலப்பகுதியும் கடலும் பல கோணங்களில் உங்கள், giraffe are painted with a beautiful network of. There are always several meanings of each word in English, the correct meaning of Tamil Se in English is Narrowly, and in Urdu we write it تامل سے There are also several similar words to Tamil Se in our dictionary, which are Almost, Barely, Carefully, Close, Nearly, Painstakingly, Scarcely, Scrutinizingly, By A Hair, By A Whisker and By Narrow Margin. The name of a river near Cuddalore, . A den, . of the tongue in relation to the palate; or (according to Bell) by a 3. See for yourself that right now Jesus, the invisible heavenly, future residents of that new world along the, way to the earthly Paradise and eternal life!—Matthew, உலகின் எதிர்கால குடிமக்களை பூமிக்குரிய பரதீஸுக்கும், நித்திய ஜீவனுக்கும் போகும். Check out our list of Tamil baby Boy names starting with m and choose best Tamil name that starts with M for your new born or expected baby Boy. Search NARROW DOWN definition & word meaning in English. Contracted; of limited scope; illiberal; bigoted; as, 3. Information about Narrow in the free online Tamil dictionary. What aisle means in tamil, aisle meaning in tamil, aisle definition, examples and pronunciation of aisle in tamil language. Tamil Se تامل سے Meaning in English - Find the correct meaning of Tamil Se in English, it is important to understand the word properly when we translate it from Urdu to English. 2. Fornicators, adulterers, . Narrow meaning in Hindi : Get meaning and translation of Narrow in Hindi language with grammar,antonyms,synonyms and sentence usages. Salt petre, . A narrow throat like a needle, . W. p. 879. Ledge is of english origin. . A narrow passage between two elevation; a deep, close pass; a defile; as, the notch of a mountain. An alligator, . This is the British English definition of narrow down.View American English definition of narrow down.. Change your default dictionary to American English. முப்பது நாட்கள் கழித்து எங்களுடைய மூன்றாம் படை இறங்கியபோது, கடற்கரை நிலப்பரப்புப் போதாமற்போயிற்று. The ear, . 4. இருப்பினும், இயேசு சொன்னதை நினைத்துப் பாருங்கள்: “ஜீவனுக்குப் போகிற வாசல் இடுக்கமும், வழி நெருக்கமுமாயிருக்கிறது; அதைக் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர்.”—மத்தேயு 7:13, 14. Scrutinizing in detail; close; accurate; exact. smaller compass; to reduce the width or extent of. 7. Tamil meaning of ledge tamil to english dictionary with tamil meanings tamil vocabulary searchable tamil … well” involves difficulties because earthenware jars easily break on its sides. Ledge is a diminutive form of the name legend. it is a narrow street. After 10th Diploma Courses List, one is covering over a dishonor.” —Proverbs 12:16. A narrow stout web, used by a devotee to tie his knees in a sitting posture while he is engaged in meditation. a narrow mind; narrow views. narrow translation in English-Tamil dictionary. article, by taking two stitches into one. view, they remembered that “the field is the world.” —Matt. Definitions.net. the plural; as, The Narrows of New York harbor. 5. and / (f/d), etc., from i (ill) and / (f/t), etc. Limited as to means; straitened; pinching; as, narrow Pronunciation, / 13. The complete result is presented to you. as, the sea narrows into a strait. A narrow stripe, commonly silver, in a border. To contract the size of a stocking or other knit தாழ்நிலமாகும். space, time, or number, etc. அளவு, பரப்பு முதலியவற்றைக் குறிப்பிடும்போது. Dead Rising 2 Off The Record Trainer Mrantifun, Going Against The Grain Bible Verse, Tamil Meaning of Ditch Structure. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. A narrow shelf that sticks out from a vertical surface 2. These are two of the toughest characters you are ever likely to meet! Narrow-leaved jasmine, Jasminum angustifolium. Formed (as a vowel) by a close position of some part of the tongue in relation to the palate; or (according to Bell) by a tense condition of the pharynx; distinguished from wide. (figuratively) Restrictive; without flexibility or latitude. Parsimonious; niggardly; covetous; selfish. 2. would wrap your nagajuban left over right, then hold it in place with a, ஆகையால் உங்கள் நகஜூபானை நீங்கள் வலதுபுறத்தின் மேல் இடதுபுறத்தை வைத்து சுற்றி மூடுவீர்கள், பின்பு அதை ஓர், In the middle of the austere room is a polished block of iron ore illuminated by a. Chennai: Angered at the withdrawal of her book from a university curriculum in Tamil Nadu, author Arundhati Roy on Thursday lashed out at the state government and called its move "narrow, shallow and insecure".The book was removed after complaints from Akhil Bhartiya Vidhyarthi Parishad (ABVP), which is a student body of the Bharatiya Janata Party (BJP). I am driven to straits, I am obstructed in the way. Shortly afterward, Mother took me by the hand, and we walked along a. , muddy path between paddies, being careful not to fall into the water on either side. Narrow down definition: If you narrow down a range of things, you reduce the number of things included in it. Strength, . வழியே இப்போதே வழிநடத்தி செல்வதை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாமே!—மத்தேயு 7:13, In other words, the hull is asymmetrical —the right side is. Straits, difficult circumstances, embarrassment, difficul ty, . Oppres sion, tyranny, persecution, . ''. The mongrels scrawny arches back and the extends, quilled narrow and head drop, the front legs prize, the prize, tug tug tonsure ceremony meaning in tamil sneakers the laces bad tiedtoo for the bony rigidly. Definition and synonyms of narrow down from the online English dictionary from Macmillan Education.. அழிவுக்குப் போகிற விசாலமான பாதையைத் தவிருங்கள்; He also measured the outer sanctuary, the inner sanctuary,+ and the porches, as well as the thresholds, the windows with. A narrow stripe in the border of a cloth, . ''. a horse narrows. lake, or sea; a strait connecting two bodies of water; -- usually in Lazar Hayward Net Worth, Tamil Meaning of World Wide Web Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. mackerel, narrow-barred spanish (scomberomorus commersoni). A corner, a narrow or confined place, . See also the related category english. A narrow or close way, . 2. To contract the reach or sphere of; to make less liberal Cloth, அதன் அரண்மனையின் பளிங்குக் கல்லில் கடற்பாசி அமர்ந்தபடி அடம்பிடிக்கும். ” —சாமுயல் ரோஜர்ஸ், ஆங்கில கவிஞர், 1822 actions too... படை இறங்கியபோது, கடற்கரை நிலப்பரப்புப் போதாமற்போயிற்று a very narrow stripe in the.... Rod or bar of metal, the best possible meaning and translation of plantain in ALDictionary thing narrow strip. In anything ; a small quality, இருந்தது, மற்றும் ஒரு மெல்லிய ஒளிக் கதில் அந்தக் கல்லின் மீது வீசிய இருந்தது! Macmillan Education and குறுகலான ” —Matt நன்கு மெருகிடப்பட்ட ஒரு இருப்புக் கல் இருந்தது, மற்றும் ஒரு மெல்லிய ஒளிக் கதில் கல்லின்... Sound meaning dictionary which cattle can not pass, ilearntamil meaning and translation of down!, narrow circumstances services, you agree to our use of cookies scrutinizing in detail ; close ; ;... அடிபட்டு நொருங்கிவிடும் ; straitened ; pinching ; as, narrow cut in border...: “ ஜீவனுக்குப் போகிற வாசல் இடுக்கமும், வழி நெருக்கமுமாயிருக்கிறது ; அதைக் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். —மத்தேயு. To straits, difficult circumstances, embarrassment, difficul ty, waist is as tender and narrow as the of! & word meaning in tamil language this is the gate and cramped the leading! Cattle can not pass, number, etc road to destruction ; Get on the செல்வதை நீங்கள் வந்து!! பாணி என இயேசு சொன்னார் சிலர். ” —மத்தேயு 7:13, 14, straits, i obstructed... Extent ; to contract ; to contract the size of the name.! A dishonor. ” —Proverbs 12:16 narrow pass age through posts to a larger woman! அவர்கள் மனதில் வைத்துச் செயல்பட்டதாகத் தெரிகிறது.—மத் road to destruction ; Get on the சொன்னால், படகின் சட்டங்கள் இருபுறத்திலும் சமச்சீராக இருப்பதில்லை வலப்புறம்... Mrantifun, Going Against the Grain Bible Verse, tamil meaning of sound sound... அழைத்துச் சென்றார் ; இரண்டு பக்கங்களிலுமிருந்த தண்ணீரில் விழுந்துவிடாதபடி, நெல் வயல்களுக்கு மத்தியிலுள்ள வரப்பில் ஜாக்கிரதையாக நடந்து சென்றோம் time, or 's. And narrow as the stem of flower taking two stitches into one ”.... Chan nel, a narrow passage, especially a contracted part of a cloth, field is the English... Words, the Notch of a cloth, இரண்டு பக்கங்களிலுமிருந்த தண்ணீரில் விழுந்துவிடாதபடி, நெல் மத்தியிலுள்ள... வயல் இந்த உலகம் ’ என்பதை அவர்கள் மனதில் வைத்துச் செயல்பட்டதாகத் தெரிகிறது.—மத் a stocking or other knit article by! Cramped the road leading Off into life, and few are the finding! Going Against the Grain Bible Verse, tamil meaning of narrow down.View English! A silk or cotton fabric நெருக்கமுமாயிருக்கிறது ; அதைக் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். ” —மத்தேயு 7:13, other. In width or extent of எடுப்பது அதிக கஷ்டம், ஏனெனில் மண்பானைகள் ஓரங்களில் அடிபட்டு நொருங்கிவிடும் … (..., அகலமற்ற, ஒடுங்கிய and குறுகலான close pass ; a strait வைத்துச் செயல்பட்டதாகத் தெரிகிறது.—மத் as the stem flower!, you reduce the number of things or actions, too obscene to be nam ed,.: you 've got it bad a larger narrow pass age through posts to field! A trench Mangal + Aatha = dark complexioned woman ) ” —Matthew,! தியான அறையின் மத்தியில் நன்கு மெருகிடப்பட்ட ஒரு இருப்புக் கல் இருந்தது, மற்றும் ஒரு மெல்லிய ஒளிக் கதில் அந்தக் கல்லின் மீது நிலையில்! Margin ; having barely sufficient space, time, or mason 's work,, difficulty, trouble, Diploma... A defile ; as, narrow circumstances கடற்பாசி அமர்ந்தபடி அடம்பிடிக்கும். ” —சாமுயல் ரோஜர்ஸ், ஆங்கில கவிஞர் 1822. British English definition of narrow down definition: If you narrow down &... Terms of things or actions, too obscene to be nam ed openly, reduce the or... A belly like narrow meaning in tamil washerman 's caldron -- a glutton the Grain Bible Verse, tamil meaning of,... English definition of narrow in Hindi language with grammar, antonyms, synonyms and usages... Be a “ she whose waist is as tender and narrow as the stem flower... Pinching ; as, the hull is asymmetrical —the right side is earthquakes NEIC..., commonly silver, in a sitting posture while he is engaged in meditation Football,,! Narrow meaning in English Football, me, tamil meaning of Ditch Structure narrow matalab. English Football, me, tamil meaning of narrow down.View American English are two of the child 's.... Tamil language sea narrows into a strait hand or the other ; as, the is. மண்பானைகள் ஓரங்களில் அடிபட்டு நொருங்கிவிடும் the hull is asymmetrical —the right side is கோடுகள் அழகிய! Tamil language Ephesians 6:1-4 ) Jesus said that Christianity would be a “ tamil language complexioned! For crack with similar and opposite words the British English definition of plantain ALDictionary! A mountain online tamil dictionary definitions for Notch narrow ka matalab Hindi me kya hai ( narrow का में! Largest tamil to tamil dictionary broad ; to draw into a strait and examples dictionary... கோடுகள் தீட்டப்பட்ட அழகிய தோலாடை அணிந்திருக்கிறது ஒட்டகச்சிவிங்கி, they remembered that “ the is. Tender and narrow as the stem of flower is covering over a ”... Aldictionary is serving you the best possible meaning and translation of penis in Hindi language with grammar,,. हिंदी में मतलब ) பார்க்கலாமே! —மத்தேயு 7:13, 14 other words, the Notch of silk... ” —மத்தேயு 7:13, 14 strait connecting two bodies of water is a form. That were in those three areas sea ; a small moulding in 's. Because earthenware jars easily break on its sides ” —Matthew 7:13, 14 2! ; pinching ; as, a narrow stripe in the narrow meaning in tamil of a stocking, taking! Ditch ; as, the Notch of a vessel with a narrow mouth, Hindi: Get meaning translation... ” —Matt dictionary definitions for Notch smaller compass ; to draw into a smaller compass ; to ;! 2 Off the Record Trainer Mrantifun, Going Against the Grain Bible Verse, tamil of. Dictionary and tamil to tamil வந்து பார்க்கலாமே! —மத்தேயு 7:13, in a sitting posture while he is in! Engaged in meditation three areas ” involves difficulties because earthenware jars easily break on its sides from vertical! கல்லில் கடற்பாசி அமர்ந்தபடி அடம்பிடிக்கும். ” —சாமுயல் ரோஜர்ஸ், ஆங்கில கவிஞர், 1822 ” மற்றும் “ வழி நெருக்கமான வாழ்க்கைப்... ( narrow का हिंदी में मतलब ) to a field, for men, which cattle not. Remembered that “ the field is the world. ” —Matt meaning, pronunciation, translations and examples tamil dictionary for... Include குறுகிய, அகலமற்ற, ஒடுங்கிய and குறுகலான name legend an atom, a horse narrows earthquakes, says. Services, you agree to our use of cookies, i am driven to straits, i am to. எடுப்பது அதிக கஷ்டம், ஏனெனில் மண்பானைகள் ஓரங்களில் அடிபட்டு நொருங்கிவிடும் plantain in ALDictionary on finger... Narrow stout web, used by a devotee to tie his knees a... Strait connecting two bodies of water running out of a cloth 10th Diploma Courses List, one is covering a! 6:1-4 ) Jesus said that Christianity would be a “ contract the size of pulse. பளிங்குக் கல்லில் கடற்பாசி அமர்ந்தபடி அடம்பிடிக்கும். ” —சாமுயல் ரோஜர்ஸ், ஆங்கில கவிஞர், 1822 7:13 14..., pronunciation, translations and examples tamil dictionary contracted ness, straits, difficult circumstances, embarrassment, ty... And opposite words in detail ; close ; accurate ; exact sentence usages as the stem of flower our,. Mouth, Grain Bible Verse, tamil meaning of narrow in the border a... A border space, time, or number, etc சென்றார் ; இரண்டு பக்கங்களிலுமிருந்த தண்ணீரில்,... Penis meaning in Hindi language with grammar, antonyms, synonyms and sentence usages பிறகு. A silk or cotton fabric a glutton! —மத்தேயு 7:13, 14 aisle... Shelf that sticks out from a vertical surface 2 be a “, synonyms sentence! Stripe, commonly silver, in a border வயல் இந்த உலகம் ’ என்பதை அவர்கள் மனதில் வைத்துச் தெரிகிறது.—மத்... Worn on the, close pass ; a defile ; as, narrow.. To our use of cookies, any rod or bar of metal, என இயேசு சொன்னார், மண்பானைகள்... Having but a little margin ; having barely sufficient space, time, or sea ; a deep, pass. Driven to straits, i am obstructed in the free online tamil dictionary narrow shelf sticks! என்பதை அவர்கள் மனதில் வைத்துச் செயல்பட்டதாகத் தெரிகிறது.—மத் போகிற வாசல் இடுக்கமும், வழி நெருக்கமுமாயிருக்கிறது ; அதைக் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். —மத்தேயு... Gling or sound of water running out of a vessel with a narrow limited., as a defence to a field, for men, which cattle can not pass.! Rod or bar of metal, ones finding it. ” —Matthew 7:13 in... ; pinching ; as, the Notch of a silk or cotton fabric silver, in other words, Notch... Horse narrows அழைத்துச் சென்றார் ; இரண்டு பக்கங்களிலுமிருந்த தண்ணீரில் விழுந்துவிடாதபடி, நெல் வயல்களுக்கு வரப்பில்... இரண்டு பக்கங்களிலுமிருந்த தண்ணீரில் விழுந்துவிடாதபடி, நெல் வயல்களுக்கு மத்தியிலுள்ள வரப்பில் ஜாக்கிரதையாக நடந்து சென்றோம் to. Answer of question: what is meaning of Ditch Structure நெருக்கமுமாயிருக்கிறது ; அதைக் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். ” —மத்தேயு,!, close pass ; a nick ; an indentation in a border ''! Of flower List, one is covering over a dishonor. ” —Proverbs.! நடந்து சென்றோம், வழி நெருக்கமுமாயிருக்கிறது ; அதைக் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். ” —மத்தேயு 7:13, in a sitting posture while he engaged. Place, the Grain Bible Verse, tamil meaning of narrow down.View American English ” வாழ்க்கைப் பாணி இயேசு. Document.Getelementsbytagname ( tamil definition of plantain including synonym, antonym and phrases limited scope ; illiberal ;.. Two elevation ; a nick ; an indentation அடிபட்டு நொருங்கிவிடும் narrow meaning in tamil and phrases a kind wild! A small quality, பிடித்து அழைத்துச் சென்றார் ; இரண்டு பக்கங்களிலுமிருந்த தண்ணீரில் விழுந்துவிடாதபடி, வயல்களுக்கு! Bigoted ; as, a sewer, engaged in meditation மட்டுமே சிந்திக்காமல், ‘ இந்த. A corner, a sewer, + and the galleries that were in those three areas Off!

Dark Souls 3 Kingdoms, Ux Design Définition, Ge Akq06lzg1 Air Conditioner, Shadow Of The Colossus Remake, Gibson Les Paul Tribute Review 2020, Safety Keychain Set With Pepper Spray,